CENTRUM SOCZEWEK KONTAKTOWYCH

Terapia pod kątem (leczenia) dysleksji, kluczowe wskazówki

1. Wielu pacjentów cierpi z powodu niskiej samooceny. Mimo, że jest to cech najbardziej widoczna u dzieci, cierpią na nią również dorośli, bez względu na ich status materialny i dokonania. Czasem potrzeba wiec obchodzić się z pacjentami w sposób bardzo delikatny, ponieważ mogą oni mieć problemy z publicznym czytaniem. Może być to powodowane złym traktowaniem w szkole lub pracy. Sposób w jaki pacjent jest traktowany podczas zabiegu jest więc równie ważny jak całe badanie optometryczne.
 
2. Należy poświęcić pacjentom jak i ich rodzicom dużo czasu na wysłuchanie ich problemów.

3. Ważnym jest również wychwycenie z ich wypowiedzi wskazówek, które mogłyby być pomocne im w czasie terapii.

4. Proszę nie przepisywać filtrów, jeśli nie ma się pewności, że są one właściwie dobrane, jak również proszę zawsze zagwarantować, że pacjent ma prawo do zwrotu filtrów, oraz że otrzyma za nie zwrot kosztów (jest to jedyne sprawiedliwe wyjście w takim przypadku).

5. Należy wpierw przeprowadzić ogólne, wstępne badania oraz tzw. „overlays” (szkła kolorowe, nakładane - jeden na drugi albo przeźrocza/klisze, ale nie jestem pewna, bo mam stary słownik!*), zanim użyte zostaną filtry ChromaGenowe. Mogą się one okazać przydatne. W tym celu można skorzystać z kolorymetrii(colorimetry*) przy użyciu Intuitive Colorimeter.

6. Proszę dbać o to, aby testy miały charakter jak najbardziej naukowy. Proszę przeprowadzić test Bangor’a, w czasie pierwszej wizyty, oraz posługiwać się testem Wilkins’a w czasie kolejnych wizyt.

7. Jest wskazanym poproszenie pacjenta o przyniesienie własnego materiału tekstowego, z którym ma problemy, jak również próbki jego własnego pisma. Dla dzieci najczęściej najlepsze są podręczniki.

8. Proszę być uczulonym na wszelkie sposoby, które zdają się być pomocne w trakcie leczenia. Taka terapia może bowiem okazać się tak samo pouczająca dla lekarza, jak i dla pacjenta.