CENTRUM SOCZEWEK KONTAKTOWYCH

Terapia colour vision (poprawiająca widzenie kolorów)

Wszyscy pacjenci, korzystający z terapii pomagającej w rozpoznawaniu barw muszą udostępnić oboje oczu do przeprowadzenia badania. Jest to konieczne ze względu na fakt, że podczas gdy na oku nie-dominującym umieszczony zostaje filtr, pacjent spogląda jak przez kolorowy ekran. Oko dominujące widzi kolory jak dotychczas, podczas gdy percepcja kolorów oka nie-dominującego ulega diametralnej zmianie. W tym wypadku nie ma znaczenia czy oko jest amblyoptic* czy nawet posiada zeza rozbieżnego.
Filtry występują w kolorach: fioletowym, purpurowym, pomarańczowym, żółtym, zielonym, bursztynowym, karmazynowym (magenty), jasno- i ciemnoniebieskim. Odpowiedni filtr najlepiej wydobywający kolory na ekranie zostaje dobrany na podstawie prób i błędów. Mogą występować dwa lub trzy kolory, które spowodują zwiększenie zakresu kolorów, lub sprawią, że kolor stanie się fosforyzujący.

W momencie, kiedy zostanie dobrany odpowiedni filtr, na oko zakłada się soczewkę kontaktową o identycznym kolorze. Do wyboru są 3 natężenia koloru, jak również można dobrać odpowiedni rozmiaru pola barwionego (o wymiarach średnicy od 5,6 do 7mm). Oczywistym jest fakt, iż nie powinno się zakładać soczewki kontaktowej bez wstępnego zbadania oka pod kątem noszenia soczewek.

Przez następne kilka godzin pacjent pozostaje w soczewkach, w ramach tzw. próby tolerancji, podczas której sprawdzone zostaje jak soczewka pomaga w ogólnej percepcji kolorów, a także jak oko reaguje na soczewkę. Pacjenci przeważnie powracają do gabinetu pełni entuzjazmu, jednak zdarza się, że niektórzy nie dostrzegają większych zmian. Na tym etapie szansa na zdecydowanie się pacjenta na poddanie się terapii, wynosi 3:1.

Ostatecznie, pacjent może zdecydować czy preferuje noszenie filtra w formie soczewek, czy tez może woli okulary. Aby zamaskować przebarwienie, szkła okularów pokryte zostają odblaskową lub pół-odblaskową, co nadaje im wygląd modnych okularów przeciwsłonecznych. Okulary są wygodniejsze do noszenia na zewnątrz, podczas gdy soczewki mogą być używane przez cały czas. W większości przypadków, używa się soczewek pozbawionych mocy, aby pacjent mógł jednocześnie nosić soczewki z filtrem wraz ze swoimi normalnymi okularami.

Soczewka ChromaGen wymaga takiej samej pielęgnacji jak inne soczewki i powinna być wymieniana co pół roku. Często, pacjenci noszący okulary rezygnują z nich na korzyść soczewek, ponieważ dzięki soczewkom ChromaGen zaczynają zauważać korzyści płynące z noszenia soczewek, w ogóle.