CENTRUM SOCZEWEK KONTAKTOWYCH

Jak więc działa terapia ChromaGenowa?

Mianowicie, zmieniamy natężenie danego koloru, odbieranego przez oko nie-dominujące. W oku dominującym może występować 20% koloru czerwonego, 30% zielonego i 50% niebieskiego, podczas gdy w oku niedominującym występuje 50% czerwonego, 40% zielonego i jedynie 10% niebieskiego. Mózg, otrzymuje na skutek tego dwa różne sygnały, powodujące dezorientację, która z kolei zmusza mózg do rozróżnienia kolorów, które do tej pory wyglądały tak samo. W rezultacie, skala barw postrzegana przez pacjenta zostaje o 2 lub 3 razy poszerzona.

Osoba zdrowa rozpoznaje 10000 kolorów, podczas gdy daltonista jedynie 2000, jednakże dzięki terapii pacjent może rozpoznawać do 6000 barw. Terapia nie daje idealnej zdolności rozróżniania kolorów, jednakże daje im możliwości rozróżniania barw, których do tej pory nie dostrzegali ani nie potrafili zidentyfikować. Dzięki terapii czują się pewniejsi siebie a także zachwyceni nowymi możliwościami.