CENTRUM SOCZEWEK KONTAKTOWYCH

Oszacowanie / szacunki / podsumowanie

1. Należy przeprowadzić pełne, optometryczne badanie, mające na celu wyeliminowania refrakcji lub orthoptic aetiology of the difficulties*. Często, pacjenci przychodzą z gotowa diagnozą, mimo to, warto przeprowadzić test "Bangor" pod kątem dysleksji, jedynie po to, by zapoznać się bliżej z pacjentem oraz jego problemem.
2. Należy przeprowadzić podstawowy test Wilkins'a, by zbadać prędkość czytania pacjenta.
3. Należy również ocenić które oko jest dominującym, a które nie-dominującym, jeśli chodzi o widzenie.
4. Proszę poprosić pacjenta na skierowanie uwagi na dowolnie wybrany tekst, po uprzednim założeniu filtra testowego na oko nie-dominujące, by dobrać odpowiedni filtr dla tego oka.
Proszę spytać pacjenta: Czy tekst jest czytelniejszy (bardziej przejrzysty) i łatwiejszy do przeczytania oraz czy zmniejszyły się zaburzenia w widzeniu; jeśli w ogóle nastąpiła jakakolwiek zmiana , to czy tekst jest bardziej czy też mniej czytelny, przy użyciu filtrów? Proszę wyeliminować wszelkie zbędne filtry, by uzyskać jeden najbardziej optymalny filtr. Cała procedura powinna przebiegać w wyżej określony sposób.
5. Należy powtórzyć punkt 3., trzymając (w ręku lub w specjalnym uchwycie) przed okiem nie-dominującym filtr, lub też po nałożeniu filtru w formie soczewki (najlepsze rezultaty w przypadku soczewek uzyskuje się poprzez nałożenie filtra o jak najmniejszym nasyceniu koloru). Około 50% pacjentów wybierze ten sam kolor dla oka niedominującego, jak i dla dominującego. Należy dopilnować, by ich wybór nie był powodowany jedynie wrażeniem, że wygodniej jest im widzieć obojgiem oczu w tym samym kolorze. Różnica, bowiem pomiędzy jednym okiem a drugim może być ogromna, dlatego tez należy notować, jaki są preferencje pacjenta, co do jego drugiego wyboru.
6. Po dobraniu odpowiednich filtrów należy ponownie przeprowadzić test Wilkins'a.
7. Proszę przeprowadzić test Wilkins,a kilkakrotnie, na przemian zakładając i zdejmując filtry.
8. Proszę przeprowadzić próbę z czytaniem tekstu przyniesionego przez pacjenta. W czasie czytania proszę co jakiś czas zdejmować i zakładać filtry. Proszę wsłuchiwać się w ewentualne zmiany w czytaniu. Ta metoda jest wyjątkowo przydatna w czasie zaprezentowania zmiany w czytaniu rodzicom pacjenta. Największe zmiany w czytaniu dotyczą przede wszystkim długich słów, nad którymi dziecko będzie się krócej zastanawiać, jak również ograniczy tzw. "dukanie", oraz będzie czytało z większa płynnością i pewnością.

Inna odmianą tego testu jest przeprowadzenie dwóch testów na czytanie: podstawowego dłuższego oraz kolejnego już przy użyciu soczewek/filtrów (with the lenses in-situ*). Jeżeli ta procedura zostanie wybrane, autor proponuje podjecie następujących kroków:

1. Zanim zastosowane zostaną filtry ChromaGenowe, pacjent powinien zostać poproszony o czytanie przez dwie minuty (ilość czytanych paragrafów nie gra roli); w tym czasie osoba testująca powinna odznaczyć na czytanym tekście upłynięcie 30 sekund, w ten sposób uzyska on 4 rodzaje wyników w czytaniu, jak również średnią szybkości czytania w czasie 60 sekund.
2. Procedura ta powinna być powtórzona po uprzednim nałożeniu filtrów Chromagenowych.

Ta metoda daje lekarzowi pojecie o zmianie w czytaniu pacjenta jako takiej oraz późniejszej, następującej z biegiem czasu. (Niektórzy pacjenci bardzo szybko męczą się w czasie czytania, co może być zauważone właśnie dzięki tej metodzie.)