CENTRUM SOCZEWEK KONTAKTOWYCH

Interpretacja

Najbardziej wyraźnym dowodem na to, że nastąpiła poprawa w czytaniu, jest szybsze czytanie. Jednakże, nie wszyscy pacjenci, którzy lepiej widzą, zaczną szybciej czytać. Jest to charakterystyczne dla starszych dzieci oraz dla dorosłych, którzy, raz nauczeni danego sposobu czytania, nie zmienią swojego nawyku czytania z raz określoną prędkością. Powinni oni więc przyzwyczaić się do noszenia soczewek z filtrem i zaakceptować zmianę. Jeśli będą powtarzać test bez świadomego skupiania się na każdym słowie, będzie można zauważyć poprawę w szybkości czytania.


Czasami jedynym wskaźnikiem poprawy może być samo stwierdzenie przez pacjenta poprawy widoczności.
Jeżeli tak się zdarzy, należy podjąć decyzję, konsultując się przy tym z rodzicami pacjenta (jeśli zajdzie taka potrzeba) oraz z samym pacjentem, co do przepisania filtrów. Czasem warto jest dać pacjentowi trochę czasu, sam na sam z soczewkami, by sami przekonali się o zmianie. (Równa się to temu samemu co spacer pacjenta daltonisty, który podczas spaceru sam może odkryć swoje nowe możliwości).